Central African Republic (China) Tianbao Mining
China Mineral Processing Technology Network Star Shop Products Broadcast
您当前的位置:首页 » 公司介绍
公司档案
公司名称: Central African Republic (China) Tianbao Mining 公司类型: 企业单位 ()
所在地区: Guangdong/Shenzhen 公司规模:
注册资本: 6000万人民币 注册年份: 2015
资料认证:    企业资料通过认证
保  证  金: 已缴纳 ¥0.00 yuan
经营范围: 矿区勘探合作、矿区开采合作、矿区部分矿权转让、公司股权股份整合
主营行业:
Mining Enterprises / Precious Metal Ore Mining Enterprises / Mining Enterprises
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)
   Home   Next   Prev   Last